מחירון להשכרה בתפזורת

המחירים שלנו

תמחיר השכרת שדרוגים לערכות/מוצרים בתפזורת – camping-u

עלות ללילה – ₪150

עלות ל 2 לילות (החל מהלילה השני, 10% הנחה) – ₪270

עלות ל 3 לילות (החל מהלילה השלישי, 20% הנחה) – ₪360

עלות ל 4 לילות – ₪480

עלות ל 5 לילות (החל מהלילה החמישי 30% הנחה) – ₪525

עלות ל 6 לילות – ₪630

עלות ללילה – ₪70

עלות ל 2 לילות (החל מהלילה השני, 10% הנחה) – ₪126

עלות ל 3 לילות (החל מהלילה השלישי, 20% הנחה) – ₪168

עלות ל 4 לילות – ₪224

עלות ל 5 לילות (החל מהלילה החמישי 30% הנחה) – ₪245

עלות ל 6 לילות – ₪294

עלות ללילה – ₪5

עלות ל 2 לילות (החל מהלילה השני, 10% הנחה) – ₪9

עלות ל 3 לילות (החל מהלילה השלישי, 20% הנחה) – ₪12

עלות ל 4 לילות – ₪16

עלות ל 5 לילות (החל מהלילה החמישי 30% הנחה) – ₪18

עלות ל 6 לילות – ₪21

עלות ללילה – ₪5

עלות ל 2 לילות (החל מהלילה השני, 10% הנחה) – ₪9

עלות ל 3 לילות (החל מהלילה השלישי, 20% הנחה) – ₪12

עלות ל 4 לילות – ₪16

עלות ל 5 לילות (החל מהלילה החמישי 30% הנחה) – ₪18

עלות ל 6 לילות – ₪21

עלות ללילה – ₪25

עלות ל 2 לילות (החל מהלילה השני, 10% הנחה) – ₪45

עלות ל 3 לילות (החל מהלילה השלישי, 20% הנחה) – ₪60

עלות ל 4 לילות – ₪80

עלות ל 5 לילות (החל מהלילה החמישי 30% הנחה) – ₪88

עלות ל 6 לילות – ₪105

עלות ללילה – ₪80

עלות ל 2 לילות (החל מהלילה השני, 10% הנחה) – ₪144

עלות ל 3 לילות (החל מהלילה השלישי, 20% הנחה) – ₪192

עלות ל 4 לילות – ₪256

עלות ל 5 לילות (החל מהלילה החמישי 30% הנחה) – ₪280

עלות ל 6 לילות – ₪336

עלות ללילה – ₪7

עלות ל 2 לילות (החל מהלילה השני, 10% הנחה) – ₪13

עלות ל 3 לילות (החל מהלילה השלישי, 20% הנחה) – ₪17

עלות ל 4 לילות – ₪22

עלות ל 5 לילות (החל מהלילה החמישי 30% הנחה) – ₪25

עלות ל 6 לילות – ₪29

עלות ללילה – ₪40

עלות ל 2 לילות (החל מהלילה השני, 10% הנחה) – ₪72

עלות ל 3 לילות (החל מהלילה השלישי, 20% הנחה) – ₪96

עלות ל 4 לילות – ₪128

עלות ל 5 לילות (החל מהלילה החמישי 30% הנחה) – ₪140

עלות ל 6 לילות – ₪168

עלות ללילה – ₪25

עלות ל 2 לילות (החל מהלילה השני, 10% הנחה) – ₪45

עלות ל 3 לילות (החל מהלילה השלישי, 20% הנחה) – ₪60

עלות ל 4 לילות – ₪80

עלות ל 5 לילות (החל מהלילה החמישי 30% הנחה) – ₪88

עלות ל 6 לילות – ₪105

עלות ללילה – ₪13

עלות ל 2 לילות (החל מהלילה השני, 10% הנחה) – ₪23

עלות ל 3 לילות (החל מהלילה השלישי, 20% הנחה) – ₪31

עלות ל 4 לילות – ₪42

עלות ל 5 לילות (החל מהלילה החמישי 30% הנחה) – ₪46

עלות ל 6 לילות – ₪55

עלות ללילה – ₪13

עלות ל 2 לילות (החל מהלילה השני, 10% הנחה) – ₪23

עלות ל 3 לילות (החל מהלילה השלישי, 20% הנחה) – ₪31

עלות ל 4 לילות – ₪42

עלות ל 5 לילות (החל מהלילה החמישי 30% הנחה) – ₪46

עלות ל 6 לילות – ₪55

עלות ללילה – ₪100

עלות ל 2 לילות (החל מהלילה השני, 10% הנחה) – ₪180

עלות ל 3 לילות (החל מהלילה השלישי, 20% הנחה) – ₪240

עלות ל 4 לילות – ₪320

עלות ל 5 לילות (החל מהלילה החמישי  30% הנחה) – ₪350

עלות ל 6 לילות – ₪420

עלות ללילה – ₪40

עלות ל 2 לילות (החל מהלילה השני, 10% הנחה) – ₪72

עלות ל 3 לילות (החל מהלילה השלישי, 20% הנחה) – ₪96

עלות ל 4 לילות – ₪128

עלות ל 5 לילות (החל מהלילה החמישי 30% הנחה) – ₪140

עלות ל 6 לילות – ₪168

עלות ללילה – ₪55

עלות ל 2 לילות (החל מהלילה השני, 10% הנחה) – ₪99

עלות ל 3 לילות (החל מהלילה השלישי, 20% הנחה) – ₪132

עלות ל 4 לילות – ₪176

עלות ל 5 לילות (החל מהלילה החמישי 30% הנחה) – ₪193

עלות ל 6 לילות – ₪231

עלות ללילה – ₪7

עלות ל 2 לילות (החל מהלילה השני, 10% הנחה) – ₪13

עלות ל 3 לילות (החל מהלילה השלישי, 20% הנחה) – ₪17

עלות ל 4 לילות – ₪22

עלות ל 5 לילות (החל מהלילה החמישי 30% הנחה) – ₪25

עלות ל 6 לילות – ₪29

עלות ללילה – ₪20

עלות ל 2 לילות (החל מהלילה השני, 10% הנחה) – ₪36

עלות ל 3 לילות (החל מהלילה השלישי, 20% הנחה) – ₪48

עלות ל 4 לילות – ₪64

עלות ל 5 לילות (החל מהלילה החמישי 30% הנחה) – ₪70

עלות ל 6 לילות – ₪84

עלות ללילה – ₪15

עלות ל 2 לילות (החל מהלילה השני, 10% הנחה) – ₪27

עלות ל 3 לילות (החל מהלילה השלישי, 20% הנחה) – ₪36

עלות ל 4 לילות – ₪48

עלות ל 5 לילות (החל מהלילה החמישי 30% הנחה) – ₪53

עלות ל 6 לילות – ₪63

עלות ללילה – ₪130

עלות ל 2 לילות (החל מהלילה השני, 10% הנחה) – ₪234

עלות ל 3 לילות (החל מהלילה השלישי, 20% הנחה) – ₪312

עלות ל 4 לילות – ₪416

עלות ל 5 לילות (החל מהלילה החמישי 30% הנחה) – ₪455

עלות ל 6 לילות – ₪546

עלות ללילה – ₪40

עלות ל 2 לילות (החל מהלילה השני, 10% הנחה) – ₪72

עלות ל 3 לילות (החל מהלילה השלישי, 20% הנחה) – ₪96

עלות ל 4 לילות – ₪128

עלות ל 5 לילות (החל מהלילה החמישי 30% הנחה) – ₪140

עלות ל 6 לילות – ₪168

עלות ללילה – ₪70

עלות ל 2 לילות (החל מהלילה השני, 10% הנחה) – ₪126

עלות ל 3 לילות (החל מהלילה השלישי, 20% הנחה) – ₪168

עלות ל 4 לילות – ₪224

עלות ל 5 לילות (החל מהלילה החמישי 30% הנחה) – ₪245

עלות ל 6 לילות – ₪294

עלות ללילה – ₪70

עלות ל 2 לילות (החל מהלילה השני, 10% הנחה) – ₪126

עלות ל 3 לילות (החל מהלילה השלישי, 20% הנחה) – ₪168

עלות ל 4 לילות – ₪224

עלות ל 5 לילות (החל מהלילה החמישי 30% הנחה) – ₪245

עלות ל 6 לילות – ₪294

עלות ללילה – ₪55

עלות ל 2 לילות (החל מהלילה השני, 10% הנחה) – ₪99

עלות ל 3 לילות (החל מהלילה השלישי, 20% הנחה) – ₪132

עלות ל 4 לילות – ₪176

עלות ל 5 לילות (החל מהלילה החמישי 30% הנחה) – ₪193

עלות ל 6 לילות – ₪231

עלות ללילה – ₪50

עלות ל 2 לילות (החל מהלילה השני, 10% הנחה) – ₪90

עלות ל 3 לילות (החל מהלילה השלישי, 20% הנחה) – ₪120

עלות ל 4 לילות – ₪160

עלות ל 5 לילות (החל מהלילה החמישי 30% הנחה) – ₪175

עלות ל 6 לילות – ₪210

עלות ללילה – ₪50

עלות ל 2 לילות (החל מהלילה השני, 10% הנחה) – ₪90

עלות ל 3 לילות (החל מהלילה השלישי, 20% הנחה) – ₪120

עלות ל 4 לילות – ₪160

עלות ל 5 לילות (החל מהלילה החמישי 30% הנחה) – ₪175

עלות ל 6 לילות – ₪210

עלות ללילה – ₪50

עלות ל 2 לילות (החל מהלילה השני, 10% הנחה) – ₪90

עלות ל 3 לילות (החל מהלילה השלישי, 20% הנחה) – ₪120

עלות ל 4 לילות – ₪160

עלות ל 5 לילות (החל מהלילה החמישי 30% הנחה) – ₪175

עלות ל 6 לילות – ₪210

עלות ללילה – ₪40

עלות ל 2 לילות (החל מהלילה השני, 10% הנחה) – ₪72

עלות ל 3 לילות (החל מהלילה השלישי, 20% הנחה) – ₪96

עלות ל 4 לילות – ₪128

עלות ל 5 לילות (החל מהלילה החמישי 30% הנחה) – ₪140

עלות ל 6 לילות – ₪168

עלות ללילה – ₪35

עלות ל 2 לילות (החל מהלילה השני, 10% הנחה) – ₪63

עלות ל 3 לילות (החל מהלילה השלישי, 20% הנחה) – ₪84

עלות ל 4 לילות – ₪112

עלות ל 5 לילות (החל מהלילה החמישי 30% הנחה) – ₪123

עלות ל 6 לילות – ₪147

עלות ללילה – ₪50

עלות ל 2 לילות (החל מהלילה השני, 10% הנחה) – ₪90

עלות ל 3 לילות (החל מהלילה השלישי, 20% הנחה) – ₪120

עלות ל 4 לילות – ₪160

עלות ל 5 לילות (החל מהלילה החמישי 30% הנחה) – ₪175

עלות ל 6 לילות – ₪210

עלות ללילה – ₪55

עלות ל 2 לילות (החל מהלילה השני, 10% הנחה) – ₪99

עלות ל 3 לילות (החל מהלילה השלישי, 20% הנחה) – ₪132

עלות ל 4 לילות – ₪176

עלות ל 5 לילות (החל מהלילה החמישי 30% הנחה) – ₪193

עלות ל 6 לילות – ₪231

עלות ללילה – ₪65

עלות ל 2 לילות (החל מהלילה השני, 10% הנחה) – ₪117

עלות ל 3 לילות (החל מהלילה השלישי, 20% הנחה) – ₪156

עלות ל 4 לילות – ₪208

עלות ל 5 לילות (החל מהלילה החמישי 30% הנחה) – ₪228

עלות ל 6 לילות – ₪273

עלות ללילה – ₪170

עלות ל 2 לילות (החל מהלילה השני, 10% הנחה) – ₪306

עלות ל 3 לילות (החל מהלילה השלישי, 20% הנחה) – ₪408

עלות ל 4 לילות – ₪544

עלות ל 5 לילות (החל מהלילה החמישי 30% הנחה) – ₪595

עלות ל 6 לילות – ₪714

עלות ללילה – ₪50

עלות ל 2 לילות (החל מהלילה השני, 10% הנחה) – ₪90

עלות ל 3 לילות (החל מהלילה השלישי, 20% הנחה) – ₪120

עלות ל 4 לילות – ₪160

עלות ל 5 לילות (החל מהלילה החמישי 30% הנחה) – ₪175

עלות ל 6 לילות – ₪210

עלות ללילה – ₪10

עלות ל 2 לילות (החל מהלילה השני, 10% הנחה) – ₪18

עלות ל 3 לילות (החל מהלילה השלישי, 20% הנחה) – ₪24

עלות ל 4 לילות – ₪32

עלות ל 5 לילות (החל מהלילה החמישי 30% הנחה) – ₪35

עלות ל 6 לילות – ₪42

עלות ללילה – ₪10

עלות ל 2 לילות (החל מהלילה השני, 10% הנחה) – ₪18

עלות ל 3 לילות (החל מהלילה השלישי, 20% הנחה) – ₪24

עלות ל 4 לילות – ₪32

עלות ל 5 לילות (החל מהלילה החמישי 30% הנחה) – ₪35

עלות ל 6 לילות – ₪42

עלות ללילה – ₪10

עלות ל 2 לילות (החל מהלילה השני, 10% הנחה) – ₪18

עלות ל 3 לילות (החל מהלילה השלישי, 20% הנחה) – ₪24

עלות ל 4 לילות – ₪32

עלות ל 5 לילות (החל מהלילה החמישי 30% הנחה) – ₪35

עלות ל 6 לילות – ₪42

עלות ללילה – ₪10

עלות ל 2 לילות (החל מהלילה השני, 10% הנחה) – ₪18

עלות ל 3 לילות (החל מהלילה השלישי, 20% הנחה) – ₪24

עלות ל 4 לילות – ₪32

עלות ל 5 לילות (החל מהלילה החמישי 30% הנחה) – ₪35

עלות ל 6 לילות – ₪42

עלות ללילה – ₪1,400

עלות ל 2 לילות – ₪1,400

עלות ל 3 לילות – ₪1,400

עלות ל 4 לילות – ₪1,400

עלות ל 5 לילות – ₪1,400

עלות ל 6 לילות – ₪1,400

עלות ללילה – ₪60

עלות ל 2 לילות – ₪60

עלות ל 3 לילות – ₪60

עלות ל 4 לילות – ₪60

עלות ל 5 לילות – ₪60

עלות ל 6 לילות – ₪60

עלות חד פעמית – ₪120

лобановский александр отзывыпоисковый спамподбор ключевых слов онлайн яндекс

Top