מחירון מלא

המחירים שלנו

תמחיר השכרת ערכות מלאות CAMPING-U

עלות ללילה –  ₪600

עלות ל 2 לילות (החל מהלילה השני, 10% הנחה) – ₪1,080

עלות ל 3 לילות (החל מהלילה השלישי, 20% הנחה) – ₪1,440

עלות ל 4 לילות – ₪1,920

עלות ל 5 לילות (החל מהלילה החמישי 30% הנחה) – ₪2,100

עלות ל 6 לילות – ₪2,520

עלות ללילה – ₪550

עלות ל 2 לילות (החל מהלילה השני, 10% הנחה) – ₪990

עלות ל 3 לילות (החל מהלילה השלישי, 20% הנחה) – ₪1,320

עלות ל 4 לילות – ₪1,760

עלות ל 5 לילות (החל מהלילה החמישי 30% הנחה) – ₪1,925

עלות ל 6 לילות – ₪2,310

עלות ללילה – ₪500

עלות ל 2 לילות (החל מהלילה השני, 10% הנחה) – ₪900

עלות ל 3 לילות (החל מהלילה השלישי, 20% הנחה) – ₪1,200

עלות ל 4 לילות – ₪1,600

עלות ל 5 לילות (החל מהלילה החמישי 30% הנחה) – ₪1,750

עלות ל 6 לילות – ₪2,100

עלות ללילה – ₪600

עלות ל 2 לילות (החל מהלילה השני, 10% הנחה) – ₪1,080

עלות ל 3 לילות (החל מהלילה השלישי, 20% הנחה) – ₪1,440

עלות ל 4 לילות – ₪1,920

עלות ל 5 לילות (החל מהלילה החמישי 30% הנחה) – ₪2,100

עלות ל 6 לילות – ₪2,520

עלות ללילה – ₪550

עלות ל 2 לילות (החל מהלילה השני, 10% הנחה) – ₪990

עלות ל 3 לילות (החל מהלילה השלישי, 20% הנחה) – ₪1,320

עלות ל 4 לילות – ₪1,760

עלות ל 5 לילות (החל מהלילה החמישי 30% הנחה) – ₪1,925

עלות ל 6 לילות – ₪2,310

עלות ללילה – ₪500

עלות ל 2 לילות (החל מהלילה השני, 10% הנחה) – ₪900

עלות ל 3 לילות (החל מהלילה השלישי, 20% הנחה) – ₪1,200

עלות ל 4 לילות – ₪1,600

עלות ל 5 לילות (החל מהלילה החמישי 30% הנחה) – ₪1,750

עלות ל 6 לילות – ₪2,100

עלות ללילה – ₪650

עלות ל 2 לילות (החל מהלילה השני, 10% הנחה) – ₪1,170

עלות ל 3 לילות (החל מהלילה השלישי, 20% הנחה) – ₪1,560

עלות ל 4 לילות – ₪2,080

עלות ל 5 לילות (החל מהלילה החמישי 30% הנחה) – ₪2,275

עלות ל 6 לילות – ₪2,730

עלות ללילה – ₪600

עלות ל 2 לילות (החל מהלילה השני, 10% הנחה) – ₪1,080

עלות ל 3 לילות (החל מהלילה השלישי, 20% הנחה) – ₪1,440

עלות ל 4 לילות – ₪1,920

עלות ל 5 לילות (החל מהלילה החמישי 30% הנחה) – ₪2,100

עלות ל 6 לילות – ₪2,520

עלות ללילה – ₪550

עלות ל 2 לילות (החל מהלילה השני, 10% הנחה) – ₪990

עלות ל 3 לילות (החל מהלילה השלישי, 20% הנחה) – ₪1,320

עלות ל 4 לילות – ₪1,760

עלות ל 5 לילות (החל מהלילה החמישי 30% הנחה) – ₪1,925

עלות ל 6 לילות – ₪2,310

עלות ללילה – ₪50

עלות ל 2 לילות (החל מהלילה השני, 10% הנחה) – ₪90

עלות ל 3 לילות (החל מהלילה השלישי, 20% הנחה) – ₪120

עלות ל 4 לילות – ₪160

עלות ל 5 לילות (החל מהלילה החמישי 30% הנחה) – ₪175

עלות ל 6 לילות – ₪210

תמחיר השכרת שדרוגים לערכות- camping-u (מותנה בהשכרת ערכה)

עלות ללילה – ₪100

עלות ל 2 לילות (החל מהלילה השני, 10% הנחה) – ₪180

עלות ל 3 לילות (החל מהלילה השלישי, 20% הנחה) – ₪240

עלות ל 4 לילות – ₪320

עלות ל 5 לילות (החל מהלילה החמישי 30% הנחה) – ₪350

עלות ל 6 לילות – ₪420

עלות ללילה – ₪30

עלות ל 2 לילות (החל מהלילה השני, 10% הנחה) – ₪54

עלות ל 3 לילות (החל מהלילה השלישי, 20% הנחה) – ₪72

עלות ל 4 לילות – ₪96

עלות ל 5 לילות (החל מהלילה החמישי 30% הנחה) – ₪105

עלות ל 6 לילות – ₪126

עלות ללילה – ₪50

עלות ל 2 לילות (החל מהלילה השני, 10% הנחה) – ₪90

עלות ל 3 לילות (החל מהלילה השלישי, 20% הנחה) – ₪120

עלות ל 4 לילות – ₪160

עלות ל 5 לילות (החל מהלילה החמישי 30% הנחה) – ₪175

עלות ל 6 לילות – ₪210

עלות ללילה – ₪50

עלות ל 2 לילות (החל מהלילה השני, 10% הנחה) – ₪90

עלות ל 3 לילות (החל מהלילה השלישי, 20% הנחה) – ₪120

עלות ל 4 לילות – ₪160

עלות ל 5 לילות (החל מהלילה החמישי 30% הנחה) – ₪175

עלות ל 6 לילות – ₪210

עלות ללילה – ₪40

עלות ל 2 לילות (החל מהלילה השני, 10% הנחה) – ₪72

עלות ל 3 לילות (החל מהלילה השלישי, 20% הנחה) – ₪96

עלות ל 4 לילות – ₪128

עלות ל 5 לילות (החל מהלילה החמישי 30% הנחה) – ₪140

עלות ל 6 לילות – ₪168

עלות ללילה – ₪35

עלות ל 2 לילות (החל מהלילה השני, 10% הנחה) – ₪63

עלות ל 3 לילות (החל מהלילה השלישי, 20% הנחה) – ₪84

עלות ל 4 לילות – ₪112

עלות ל 5 לילות (החל מהלילה החמישי 30% הנחה) – ₪123

עלות ל 6 לילות – ₪147

עלות ללילה – ₪40

עלות ל 2 לילות (החל מהלילה השני, 10% הנחה) – ₪72

עלות ל 3 לילות (החל מהלילה השלישי, 20% הנחה) – ₪96

עלות ל 4 לילות – ₪128

עלות ל 5 לילות (החל מהלילה החמישי 30% הנחה) – ₪140

עלות ל 6 לילות – ₪168

עלות ללילה – ₪35

עלות ל 2 לילות (החל מהלילה השני, 10% הנחה) – ₪63

עלות ל 3 לילות (החל מהלילה השלישי, 20% הנחה) – ₪84

עלות ל 4 לילות – ₪112

עלות ל 5 לילות (החל מהלילה החמישי 30% הנחה) – ₪123

עלות ל 6 לילות – ₪147

עלות ללילה – ₪30

עלות ל 2 לילות (החל מהלילה השני, 10% הנחה) – ₪54

עלות ל 3 לילות (החל מהלילה השלישי, 20% הנחה) – ₪72

עלות ל 4 לילות – ₪96

עלות ל 5 לילות (החל מהלילה החמישי 30% הנחה) – ₪105

עלות ל 6 לילות – ₪126

עלות ללילה – ₪25

עלות ל 2 לילות (החל מהלילה השני, 10% הנחה) – ₪45

עלות ל 3 לילות (החל מהלילה השלישי, 20% הנחה) – ₪60

עלות ל 4 לילות – ₪80

עלות ל 5 לילות (החל מהלילה החמישי 30% הנחה) – ₪88

עלות ל 6 לילות – ₪105

עלות ללילה – ₪35

עלות ל 2 לילות (החל מהלילה השני, 10% הנחה) – ₪63

עלות ל 3 לילות (החל מהלילה השלישי, 20% הנחה) – ₪84

עלות ל 4 לילות – ₪112

עלות ל 5 לילות (החל מהלילה החמישי 30% הנחה) – ₪123

עלות ל 6 לילות – ₪147

עלות ללילה – ₪40

עלות ל 2 לילות (החל מהלילה השני, 10% הנחה) – ₪72

עלות ל 3 לילות (החל מהלילה השלישי, 20% הנחה) – ₪96

עלות ל 4 לילות – ₪128

עלות ל 5 לילות (החל מהלילה החמישי  30% הנחה) – ₪140

עלות ל 6 לילות – ₪168

עלות ללילה – ₪50

עלות ל 2 לילות (החל מהלילה השני, 10% הנחה) – ₪90

עלות ל 3 לילות (החל מהלילה השלישי, 20% הנחה) – ₪120

עלות ל 4 לילות – ₪160

עלות ל 5 לילות (החל מהלילה החמישי 30% הנחה) – ₪175

עלות ל 6 לילות – ₪210

עלות ללילה – ₪150

עלות ל 2 לילות (החל מהלילה השני, 10% הנחה) – ₪270

עלות ל 3 לילות (החל מהלילה השלישי, 20% הנחה) – ₪360

עלות ל 4 לילות – ₪480

עלות ל 5 לילות (החל מהלילה החמישי 30% הנחה) – ₪525

עלות ל 6 לילות – ₪630

עלות ללילה – ₪35

עלות ל 2 לילות (החל מהלילה השני, 10% הנחה) – ₪63

עלות ל 3 לילות (החל מהלילה השלישי, 20% הנחה) – ₪84

עלות ל 4 לילות – ₪112

עלות ל 5 לילות (החל מהלילה החמישי 30% הנחה) – ₪123

עלות ל 6 לילות – ₪147

עלות ללילה – ₪8

עלות ל 2 לילות (החל מהלילה השני, 10% הנחה) – ₪14

עלות ל 3 לילות (החל מהלילה השלישי, 20% הנחה) – ₪19

עלות ל 4 לילות – ₪26

עלות ל 5 לילות (החל מהלילה החמישי 30% הנחה) – ₪28

עלות ל 6 לילות – ₪34

עלות ללילה – ₪8

עלות ל 2 לילות (החל מהלילה השני, 10% הנחה) – ₪14

עלות ל 3 לילות (החל מהלילה השלישי, 20% הנחה) – ₪19

עלות ל 4 לילות – ₪26

עלות ל 5 לילות (החל מהלילה החמישי 30% הנחה) – ₪28

עלות ל 6 לילות – ₪34

עלות ללילה – ₪8

עלות ל 2 לילות (החל מהלילה השני, 10% הנחה) – ₪14

עלות ל 3 לילות (החל מהלילה השלישי, 20% הנחה) – ₪19

עלות ל 4 לילות – ₪26

עלות ל 5 לילות (החל מהלילה החמישי 30% הנחה) – ₪28

עלות ל 6 לילות – ₪34

עלות ללילה – ₪8

עלות ל 2 לילות (החל מהלילה השני, 10% הנחה) – ₪14

עלות ל 3 לילות (החל מהלילה השלישי, 20% הנחה) – ₪19

עלות ל 4 לילות – ₪26

עלות ל 5 לילות (החל מהלילה החמישי 30% הנחה) – ₪28

עלות ל 6 לילות – ₪34

עלות לכל יום טיול – ₪1,400

עלות לכל לילה – ₪50

מחיר חד פעמי (ללא שינוי במספר הלילות שמטיילים) – ₪50

מחיר חד פעמי (ללא שינוי במספר הלילות שמטיילים) – ₪120

Павелко Андрей Васильевичпуфик купитьпосадочная страница landing page

Top