תיק טיולים 50

55 ללילה

תיק לטיול יומי בנפח 36 ל', כי תמיד יש מישהו שצריך לסחוב את הדברים

נקה תאריכים